Thursday, 5 November 2015

Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor

Data dan maklumat Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor sehingga tahun 2020 . Boleh dimuat turun disini untuk rujukan dan maklumat umum.


Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor